Dla naszych pacjentów prowadzimy co tygodniowe spotkania z technikami oddechowymi. Przedstawiamy różne systemy mające na celu aktywizację wszystkich mięśni oddechowych.

Z jednej strony przedstawiamy techniki hiperwentylacji, których celem jest dostarczenie jak największej ilości tlenu, z drugiej wyciszające - mające na celu zrelaksowanie układu oddechowego.  Dzięki temu, nasi pacjenci kontynuują terapię rozpoczętą w naszym Centrum oraz przy okazji są pod naszą stałą opieką. Ćwiczenia te aktywizują wszystkie mięśnie utrzymujące gorset mięśniowy.

Należy tu podkreślić szczególną rolę przepony, której nie właściwe napięcie i brak prawidłowej pracy powoduje bóle w różnych obszarach ciała - ból odcinka piersiowego/ lędźwiowego kręgosłupa, nawracające napięcia odcinka szyjnego, bóle pseudo trzewne, lub będąc przyczyną zaburzeń zwieraczy występujących w obrębie jamy brzusznej.

Prowadząca: Natalia Kwaśniak - fizjoterapeutka

Opłata: Zajęcia bezpłatne dla naszych pacjentów, dla osób z zewnątrz - jednorazowo 50zł, karnet miesięczny 100zł.